Vieclambank.com Đăng nhập

Chúng tôi tìm thấy 3 việc làm

Vieclambank.com
05/12/2014 - 19/01/2015

Nhân viên Phát triển thẻ tín dụng - Khối Ngân hàng (Công việc này đã hết hạn!)

- Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch phát triển và triển khai sản phẩm (thẻ tín dụng)của công ty tới các khách hàng thuộc khối Ngân hàng
- Trao đổi chi tiết khi phỏng vấn

Mức lương 500 - 700 USD
Địa điểm Hà Nội, Hoàn Kiếm
23/10/2014 - 31/12/2014

Chief Accountant Cum Admin Manager (Công việc này đã hết hạn!)

- Định kỳ chuẩn bị báo cáo tài chính, báo cáo thuế (VAS, IFRS ...)
- Dự toán ngân sách của công ty và thực hiện các dự báo và phân tích định kỳ.
- Kiểm soát và xem xét toàn bộ các hệ thống kế toán bao gồm cả tài khoản, công nợ, tài sản cố định, chi phí.
- Báo cáo giao dịch, sổ cái và các báo cáo khác.

Mức lương 1,200 - 2,000 USD
Địa điểm Hồ Chí Minh
10/10/2014 - 24/11/2014

(Gấp) Tư Vấn Kế Toán (Công việc này đã hết hạn!)

- Tư vấn và hỗ trợ cho khách hàng về dịch vụ kế toán, kiểm toán

- Làm việc theo nhóm để hỗ trợ khách hàng

Mức lương Thỏa thuận
Địa điểm Hà Nội, Cầu Giấy